closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1

175

154.

: betuijgen almeede onsen needrige dank

Dank betuijging voor

Voor de Ealanging der Roks Gereedschappen

de Eendarts selnding

verkks gereedschappen ten dienste der Mititaire Bakken.

§ 55.

Ingevolge uw Hoog Edelheedens seer

De set douCeurs zijn

Gevenereerde Ordre hebben in alle Veld

afgeschaft zijnde dat

Dericeurs afgeschaft zijn, dat van den aan„

van den Vaandrig Daal

reets zeedert uft mij

drig en Commandant Daal ten bedraagen van

6

gecceseert

30: ropias per maand bereets Zeedert ult=o

Meij Iongstleeden gecesseert.

§ 56.

Kunnen niet manheeren uw Hoog Edelh

Dank bethuijging voor de

Heedtens almeede dank te betuijgen Voor

Ontheffing vande op de

reets van den ondermeeste de Onthefting van ƒ 117:12:—: waar Voor

Tnintmanbelante mede i den Onder Chirurgijn Frischman Voor een alhier

kist en versoek dat

Geligte Medisijn kist belast was zullende dies

dezelve mag aange„

reekent werden

aan reekening te gemoet sien

Ter

Dewijl de van Iava Geaariveerde Iavaanse

A Jadaamshe tumengelieden

Timmerlieden te duur te staan Koomen, hebben

te duwr te staan koomen

den zoo hebben dezelve

wij deselve op den 18 Deeser met een panticulier

weeder naar Iava te Jug

vaartuijg naar Samarang te rug gesenden

gezonden, en zullen ons

met de zig onder de diena„

en zullen onder de aanweesende dienaaren

17m alhier bevindende

zoo Deelsien te Venden als wij benoo„

zien te behelpen

digt zijn.

Inantwoord op uw Hoog Edelheedens G’Eerde

Met zolaars zijn Gd

niet te bekoomen

schrijven Omtrent de Aanbagtslieden, dient

maar wel SLegter Time

dat

mer lie den die e dags

10 winnen

duspl:

ren

78