closeTerug naar inventaris

Transcriptie

a.

en

10

d

17

dat hier geen Metzelaars te bekoomen zijn,

en de Timincklieden Iuijst niet veel Van

dat werk weeten en 's daags niet minder

te bekoomen zijn, als Thien stuijvers

657.

Ingevolge de Gerespecteerde Ordre Van 114.

Bend Luijtendan

edorrhacieij werd

Hoog Edelheedens zoo laaten wij den Luijte

bijEdels aar So

nant der Arthillerij Dormanceij bij deeze

omarangtenn ge

naar Samarang Retourneeren.

sonder

5o

En dewijl den Oppermeester F zischman bekeeds

EaVerschnding van d9.

Oppermeester

Agt maanden aan een Ongemak aan de Arm

ond Catrisohar

gelaboreerd heeft, waar door zij ten Eenemaal

en om welke leeden buijten staat is om eenige diens te doen en

zi; volgens rapporten der aan weesende Chirier„

„gijns niet wel geneesen kan werden, zoo gebruij.

de vrijheijd hem bij deese Costijwaarts te zenden

§ 61.

Den Onder Chirurgijn Frans Michiel Rijffer

als meede van der

hier met zoo een Grarte teegens in zij nd=e dat„

ondermeester Rijster

hij zig aantrekken de bij wijlen als buijten

Zinne is zoo gebruijken wij de Vrijheijd hem

bij deesen meede Costijwaarts te senden

en hoope van uw Hoog Edelheeden

approbatie

ƒ62:

b

ver

per

tijt

En

te

in w

van't Sch

geligt

Souiso

van