closeTerug naar inventaris

Transcriptie

De

12 Maart 1788.

161

gecommitret welkenamaar enee taarechend zal mielen

om de noodige uatgaanen te doen toen tijd en wijlen wij door Uwe

Hoog Edelheedens groote goedheid met Contanten werden voor

„zien

Wij maatigen ons overigens de hooge eene aan, van met

t dienst ontzag en eerbied allenweederigst te blijven

onderstond/ Hoog Edele Gestrenge Hoog Achtbaare en

wijdgebiedende Heer en Wel Edele Geserenge Heeren

/:Laager:/ Uwer Hoog Edelheedens onderdaanige, Gchoor Zaa

en trouw verschuldigde Dienaaren /: Was geteekent//

U: M. Muart en Iacob Klaagman /: in mangine:/

Fontiana den 18: Maart 1788.

Batavia

Aan zijn Hoog Edelheid

den Hoog Edelen Gestrengen Hoog Achtbaare, en Wijtgebiedende Heer„

Willem Arnold Atting

Gouverneur Generaal

beneevens

de Wel Edele Gestrenge Heeren

Raaden van Neederlandsch India & =a &=a &ca=

Hoog Edele Gestrenge Hoog Achtbaare en Wijdgebiedende Heer

Wel Edele Gestrenge Heeren.

Imn scheuldage opvolging dam Uw Hoog Edelheedens hoog gese

respecteerde beveelens, vervat bij hoog etderzelver geeerbiedigst

schrijvens van den 8 Februarij I: L P„r den Chialoup Vreedelier

op