closeTerug naar inventaris

Transcriptie

23. meij 1782

„veren van den grootte verpligting, die Uw Hoog Edelheedens

Weldaaden op hem gelegt hebben Regotiant en Inwoonder

roemen en Prijsen hem uitermaaten, en de behandeling

eenrennd, dat mangeen

die hij een ieder aandoet is zoo in

twijffel behoefd te voeden, of mampauwa zal wel als

voor heen beginnen ten floreeren, zijnde aa naa in aan tijd

van agt maanden reeds 1683. ronde realan n 15 stv:r

aan pachten geincasseerd die navolgens Uw Hoog

Edelheedens geeerbiedigde beveelens verdeeld zijn, en de

eene helft aan den Panumbahan Sarieff Cassim afgegee

„ven, dog t aandeel„ van Sucthan sarieff ten bedraage

van 280 ronde realen met zijn Heogheids volle toestem„

ringe in mindering van zijn debet, in cassa geteld

Deesen sluitende zoo maatigen wij ons de hooge eer

op t alle veerbie„

aan met diep ontzag en venerat

„digst te sutsigneeren.

/:onderstond: / Hoog Edel Gestrenge Hoog Achtbaare en

Wijdgebiedende Heer en Wel Edele Gestrenge Heeren

/:Laager:/ Uwer Hoog Edelheedens, onderdaanige ver

„plichtte en zeer Gehoorzaame Dienaaren /: was geteekend:/

W: M. SHuart: Iacob Maagman en Bs.

Aeneae /: in margine:/ Pontiana den 23

Meij 1788.

P„o S Eoo: alv: wij wels een zaar damn t hacke nn ovrijkengem mij den zijding maa

mampaunra dat radja Alij met twintig vaartuigen van Siam„

„ten naar Pahang /: geleegen op de malendsche Reuse:/ is opg

brootlen en dat de elanongers een considerable vloot die men

op een honderd vaartuigen schat, welke met 10000 Koppen zoude be

mand meeden, om gereedheid hebben geblagt om daar meede eena

Kans op Riouw en malacca te waager

1