closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Batavia

da

den 24. Octob=r 1788

183

Aan Zijn Hoog Edelheid

den Hoog Edele Gestrenge Hoog Achtbaare en wijdgebiedt Heer

M„r Willem Arnold Alling

Gouverneur Generaal, beneevens de

Wel Edele Gestrenge Heeren!

Raaden van Neederlandsch India etc=a etc=a etc=a

Hoog Edele Gestrenge Hoog Achtb: en Wijdt gebiedende Heer

en

el Edele Gestrenge Heeren 1

Schuldpligtig, zullende beantwoorden Uwer Hoog Edele

heedens gerespecteerde missives van den 8 en 19 Febr=t

en 3 Iunij deeses jaars, p„r de Chialoup Vreedelier en

Pantjallang de Beschermer, alhier aangebragt, zoo

zij t de submisse teekenaars geoorloofde hoogst dezelve

eerbiedig te offereeren, zoodaanige

Brieven en Papieren, voor neederland als

op een daar van geformeerd register, gespecificeert

staan