closeTerug naar inventaris

Transcriptie

staan, zijnde meede daar onder begreepen, de door ’t opper„

„hoofd van het generaale Zoldij. Comptoir, gerequireerde

twee stellen zoldij boeken, van A„o 178 5/6 /: Waar van

Alreeds twee stellen op den 14 Februarij 1787, per de Lig„

ter de Batavier, zoo wel als van die van het boek„

Jaar 1786/7, op den 18 maart deeses jaars p„r de

Ligter de Europa na Batavia gedepecheert zijn

met ootmoedige beede zig onderdaanigst te moogen

refereeren, aan de daar van van geformeerde, en daar

meede versondene Registers de datis 1e October 1786.

en 18 Maart 1788. Uwe Hoog Edelheedens deemoedig

Versoekende, dat dit de neederige teekenaars niet

voor plichtverzuim mooge worden toegekend, terwijl

dezelve in gemoede overtuigd zijn, dat bij nazien

der van hier versondene registers, blijken zal dat

Zeedert 1780 Jaarlijks, drie stellen zoldij boeken,

als een stel voor Batavia en twee stellen voor nee„

„derland, zijn overgezonden gelijk wij thans ook

ingevolge de cerculaire ordres de dato 3„e Iunij

deeses Iaars vervaardigt hebben, Vijf stellen van

ofgem: boeken, als een siel voor Batavia, en

Vier stellen voor Neederland, die deeze zijn ver„

zellende welke vermeerdering van werk ook

zaak