closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Da9

den 24 octb=r 1788.

184

oorzaak is, Wij onmoogelijk de nog gerequireerde twee

„stellen van 178 6/7„ in gereedheid hebben kunnen bren„

gen gebruikende de submisse teekenaars de har„

„diesse, uit hoofde van het hier vooren geallegueerd;

Uwe Hoog Edelheedens goedheid te imploreeren, om

van de naadere versending derzelve, te werden

g'eëxcuteert, terwijl wij ons bestek vervolgende eer„

„biedig noteeren,

Omtrent

Vaartuigen en haare Laavingen, dat de

Overheeden van de Chialoup, en Pantjallang de Be„

schermen, hunne volgens Factuuren ingelaarde„

„ne goederen, behoorlijk hebben uitgeleeverd, zijnde

de eerstgem: /: van het noodige hier voorsien:/

reeds op den 23 Meij I: L., Samarangwaards

gesteevend en terwijl Wij genoodzaakt zijn ge„

Weese de Pantjallang de Ian, die thans tot

Uwe Hoog Edelheedens reesvordert, nog eenig„

„zints voor zijn Vertrek te repareeren, zoo

presenteeren Wij Uwe Hoog Edelheedens. aller„

submist de specificatie van het daar aanten

Kosten gelegde ten bedraage van ƒ 319: 17: —: die

Wij ootmoedig versoeken bij onse Negotieboekjes,