closeTerug naar inventaris

Transcriptie

te moogen afschrijven met nog ƒ 253: 9: —: voor de

aan evengem: Kiel uit de voorraad alhier Verstrek

te twee maanden scheepsrand Toenen voor dies equi„

„pagie; met neederige instantie hoogst dezelve goed„

niet

gunstig gelieven te pardonneeren, dat Wij om het trac

neeren van onse Negotieboekjes op uwe Hoog Edel„

heedens hooggeeerde approbatie bij dezelve hebben af„

„„ geschreeven ƒ 152: 4: 8: voor diverse rondhouten

en2: Waarmeede de Chialoup Vreedelier alhier

voorsien is, blijkens daar van geformeerde niemo„

rie, die deese in eerbied verzelt gaat, terwijl Wee

„gens de meenigvuldige voorgevallene beezigheeden

bij Vertrek van opgem: vaartuig door tijds gebrekt

geomitteerd is dezelve over te zenden.

Noopens

den Handel, die baamelijk begint toe te nee„

men, in vergelijk van vroegere jaaren, en nog

florisanter zoude zijn geweest hadden binnenlandsche

onlusten, tusschen de volkeren van Sangouw en

Tingtang, de eerstgem: niet belet om hunne pro„

ducten herwaards te brengen, hoopen wij in

Korten Uwe Hoog Edelheedens beetere berinten te

kunnen suppediteeren, alzoo men hier ook daag„

„lijks