closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Koomen te bedraagen door een meenigte reeds alhier

gearriveerde Iavasche handelaars, die nog van meer

stonden gevolgd te worden; dus twijffelen Wij geenzints

of de inkomsten, zullen int vervolg wat meerder ken„

deeren gelijk wij ook verhoopen van het rik

Mampauwa, alwaar de Domeinen in't

geheel hebben bedraagen A=m 1683: 128 alzoo van de

Vaartuigen die zeedert Julij gearriveerd, met het

sluiten der boeken nog niets was geicasseerd; om

Reedenen hunne laadingen nog onverkogt waaren

Veroorzaakt door dien niets naar de boovenlanden

kan verdebiteerd worden, terwijl, tot heeden toe

niemand van daar is afkoomende, en van main

Pauwa zig niemand dierst onderwinden naar boo„

„ven te gaan

De Revenues van dit rijk, hebben Wij inge„

volge Uwer Hoog Edelheedens, hooggeeerde ordre op

een apart post bij onze Negotieboekjes ingenoomen

ende na aftrek van het verstrekte geproflueerde

Wenst, op de Pontianasche Winstreekening gebragt,

in hoope dat deeze behandeling hoog stderzelver hoog„

„geeerde goedkeuring mooge wegdraagen, terwijl de

Reekening van Sulthan Sarieff voor het hem toe„

gelegde

D