closeTerug naar inventaris

Transcriptie

alhier gezeeten zijn, en hoedaanig in die veitereerende

kosten konde teegengegaan worden, en bevonden heb„

„bende dat de eenigste kemedie wat, dezelve van

een duurzaam hout, op te rechten, indien men het

voor een reedelijke prijs konde magtig worden; zoo

heeft den eersten submissen teekenaar zig direct naar

sulchan Sarieff vervoegd, en zijn Hoogheid verzogt

hem te Willen adsisteeren, ter obtenue voor geld

en goede woorden, van yzerhoute of Boeliangs paa„

„len, tot het extrueeren, der bouwvallige woon en

Rakhuisen. zijne Hoogheid beloofde niet alleen de

gevraagde adsistentie, maar voegde er bij Fector

zend uw volk maar in de Kreek agter de Zalm,

daar leggen 30 Balken van 24 voet lang, laat die

maar haalen, en gebruikt dezelve, de zoogem:

neederige teekenaar vroeg hem naar het Kostende

dog kreeg tot antwoord/ zij zijn mij present

gedaan, en zoude ik ze aan de E: Comp: verkoopen,

die mij zoo veel goeds doet dat ik nog de mijne

het ooit kunnen vergelden, het mijne behoort dE: Comp=en

en dus is 'er wat dat ge benoodigt zijt, zegt het mij

onbeschroomd, de submisse eerste teekenaar dankte

zijn