closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Da4

den 24 October 1788.

187

zijn Hoogheid voor het gedaane geschenk, met verzoek om

zijne hulpzaame hand, ter obtenue van nog vijftig pees voor

een Civile prijs, het welk zijn Hoogheid meede direct effec„

„tueerde, met het afzenden van een brief ten dien Sujette aan

de Pangerangs van Poelo Jamboe en Paijang, dus doende

zijn Wij in staat gesteld voor weinig Kosten durable gebouwen

te maaken, daar men buiten de gewoone Verdelking in

geen thien jaaren aan het boovenwerk wat zal behoeven

„te repareeren, en in geen Vijftig jaaren wat aan de onder„

„stallen, of ingeheide paalen zal koomen te manqueeren,

thans zijn Wij nog beezig aan het pakhuis te vervaardigen

het welk op een raam van mascheut of Bintangor /: dik

10. d=m in t Vierkant:/ is staande, dewelke gedraagen word

door 52 boeliangspaalen. lang 12 V„o waar van 9 voet in

de grond geheid, dus het gebouw drie Voeten booven de

grond staat, terwijl 13 om 13 stukten langs de grond, met

„een ijzerhoute sluitel doorgeschooren zijn, waar door men

voor overstrooming zoo min als voor zalking behoeft

bevreest te weesen.

Voor het geene uwe Hoog Edelheedens groote goed„

„heid ter

Afschrijving heeft gelieven te passeeren, onse sub„

misse dank afleggende, zoo gebruiken wij de vrijheid

hoogstreheln