closeTerug naar inventaris

Transcriptie

hoogst dezelve plichtschuldig te oftereeren

De

Negotieboekjes deeses, Comptoirs van het boek„

Jaar 178 7/8 Waar bij Uwe Hoog Edelheedens, zal koo„

men te consteeren dat

De lasten in dit boekjaar gevallen bedraagen ƒ12067: 15:

de Winsten en inkomsten van sontiana

3

5:

8:

en Mampauwa bedraagen te zaamen 4631:

De Winsten van de lasten gedetraheerd zijnde blijkt

dat dit Comptoir in ’t afgeslooten boekjaar 178 7/8 nog

ƒ 7436:

9: 8:

een last post is geweest van

off anders

De lasten die in V78: 7 bedroegen

ƒ10667:15„

8:

In A„o 178 7/8. zijn gemonteerd tot

12067.„15:

19: 8:

1399:

off meerder

8:

1478: 11

De Winsten in A„o 178/7 hebben bedraagen

8:

4631:

5.

In A„o 178 7/8. zijn dezelve gesteegen tot

ƒ 3152:14:

off meerder

De meerdere Lasten van de meerdere Winsten gede„

„traheert, blijkt dat dit Comptoir in Vergelijk van

ƒ 1752: 14:8

Ad„o p„o te vooren is gekoomen.

En zal bij ons geen moeite worden gespaart, om zoo

Veel moogelijk zoo wel de Lasten te verminderen, als

naar ons beste vermoogen alles toe te brengen, wat tot

Verbeetering van den staat deeses comptoirs noodig is.

De Lijsten der generaale restanten en houutien der

aan handen zijnde Koopmanschappen, deeze eerbiedig

bij gevoegd

M