closeTerug naar inventaris

Transcriptie

14

Da4

den 24 octb„r 1788.

185

bijgevoegd zijnde, zoo solliciteeren Wij onderdaanigst, om de

Voldoening der goederen die wij de hardiesse gebruiken te vraa„

„gen bij de deese in alle eerbied verzellende

Generaale Eisch van zoodaanige Contanten,

Koopmanschappen en Verdere Goederen, als 'er in

deesen loopenden Iaare 1788/9 alhier ten hoogsten

zullen benoodigt weesen, en welkers voldoening

eerbiedig Verzocht word aan

zijn Hoog Edelheid

den Hoog Edelen Gestreng en Hoog Achtb=en en wijdgebieden de Heer!

M„r Willem Arnold Alting

Gouverneur Generaal, beneevens de

Wel Edele Gestrenge Heeren!

Raaden van Neederlandhh Indie, etc=r erc: et=

met aantooning teffens hoe veel van eenige goederen

en de Vijf jongstgepasseerde jaaren Vertiert zijn, als mee„

de hoe veel van het geeischt wordende, onder huidigen

batum p„r restant blijfe, naamentlijk

Contanten

Eisch

R„o

Aan Kijserdaalders, kopijen Bataviasche en Raije„

„ment, alzoo men den boovenlandes met ween niet

moet

_.