closeTerug naar inventaris

Transcriptie

2. 209

F 210:

onbequaam subject uit den dienst te stellen

Willen Wij hoopen, dat de Ministers al„

daar zig in staat zullen hebben be„

vonden, om dat ondersoek naar behooren

te doen, en dat zij vervolgens omtrend

Voornoemde Gezaghebber zonder de

Minste Oogluijking zullen zijn te

Werk gegaan.

Middeler Wijl berusten Wij in het

geen, des Ministers ten deesen kan„

toore hebben aangehaald weegens die

beedenen van het Lang vertreot van

Gemelde Pantjallang op Timor, en

Verwagting, dat zij voortaan en de Ver„

Lending der Vaartuijgen aldien vlijs

zullen Aan Wenden Welke voor hun

Naar de Gelegendheid der Plaatsen

mogelijk zal zijn

Onderde uijtgeleverde Lading van

het scheepje de Kleijne Pallas rig

bevonden hebbende, hondert snap„

„haanen, van Welke en 29: stuks Volgens

der Ministeren opgaven met Verschei„

„de gebreeken aan de schaften of laa„

„en bezet waaren, in voegen zij dezelven

dan ook hadde te rug gehouden, moeten

wij