closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 2.11

Tot het veldoen der Jaarlijkse Eijschen

gelieven UW hoog Edele Hoog Acht„

baarheedens verzekerd te zijn, dat het

Opperhoofd van Este alles Aanktend wat

maar immers doenlijk is, dog somwijlen geen

promp te voldoening kunnende bezorgen

zo als dit maal omtrend het wax Wederon

niet heeft kunne geschieden, hoopte hij

onderdanigst, dat UW hoog Edele Hoog

Achtbaarheed gunstig genoegen mogen

Meemen in de reeden die daar van aan

Hun hoog Edelens de Hooge Indiase

tegeening Gegeeven zijn en bijdezen gegeven

worden.

219

wij afwagten ’t gevolg van de Verantwoor„

„ding, die UE: des Wegen van den Baas

den Wapen Kamer ter Hoofd plaatse

gevorderd hebben niet twijffelende, of

die zaak zal door UE: met den Ver„

„eischten Aandagt, en ernst ondersogt en

behandelt weezen.

Voorts zin Wij voldaan over den lever„

Welke door het Opperhoofd van Este:

steeds Aangewend word, om uwe Eischen

Van Wax en Honing te voldoen.

van het laatste Articul, de ge„

Vorderde 800 lb volkomen behorgd zijnde

Maar op den Eisch van 600 Picols

Wax, niet meer dan 400 Picols hebbende

kunnen bemagtigd worden; zoo door

den Herker opkoop van de Fortugeeren

als door de slagting, welke onder de

Bijen, naar het gevoelen van den In„

lander door den heevigen storm

van het voorige Iaar Veroorzaakt was.

hebben Wij daar op niets Aan te mer„

„ken gevonden, in verwagting, dat

Uw: Eijsch Van Wax Voor ’t volgende

aar, als dan even als die van de

hooning geheel zal kunnen worden voldaan.

De