closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 214

220

dat die beijde Articulen te Batavia tot

hooge Prijsen ingekogt zijnde, weegens de

algemeene groote schaarsheijd in de huis„

houding, zo er dezelven daar voor noodig„

Waaren, moest gebruikt en het overige

zo duur mooglijk Verkogt worden liever

dan die Goederen Naar Batavia terug

te zenden, kunnen Wij niet nalaaten

daar op aan te merken, dat vermits de

Meergem: Artikelen door de Ministers

Voor den Handel gevraagd, en duis voor

hun niet van eene volstrekte noode

zaakelijkheid waaren, men wel zoude

hebben gedaan, wies voor de A:lzending

der zelve uijt de Rendementen na te„

„gaan of die Alzending nu dezelven

Goederen, tot zoo hooge prysen Waaren

ingekogt, met eenig voor uitzigt van

Voordeel koude geschieden, en bij bevin„

„ding van het teegendeel, dezelve als

dan na te laaten

En hoe zeer UE: bij derzelver Missive

Van den 27 Octob: 1784: in Andwoord

op die gemaakte bedenkingen bij onze

generaale brief van den Jaare 1783

D: 111: en 112:/ weegens het zinden van

Goederen