closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Goederen; die bij voorige Eijschen gevraagd,

Maar bij een volgende niet geEijscht

zyn, te kunnen geeven, dat zulks som„

„wijlen behoord te geschieden, om de Mini„

„sters te Voorzien van het nooeige

fonds Voor den Handel, ’t geen anders

met Contanten zouden moeten ge-

Vuld werden, Meenen Wij nog tans, dat

deese uwe Aanmerking, zo algemeen

en zoo volstrekt, als UEd: dezelve voor

„stellen, geen zints doorgaat, Vermits

de schaade Welke die Maatschappij

bij den Verkoop van die Goederen ope

dezelve lijd noodwendig tot bezwaar van

het voorzeide fonds moet komen, en op

die Wijze het zenden van Goederen in

plaats van Contanten voor de Comp:

nadeelig zou worden; UE: hier bij nog

verder hebbende gevoegd, dat zoo men

die Goederen, Welke van de Hoofd-plaat

Voor de Cantooren op Vroeger Eijschen

gevraagd, Maar door dee Cantooren

naderhand niet weeder geEijscht zijn,

in plaats van dezelve der Waerts te

zenden te Batavia verkogt, de par„

ticulieren welke dezelve ter laast

gemelde Ptaatse zouden in hoopen,

dezelve