closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 2.16

Ter Vermindering der restanten Word

steeds alle opLettentheijd gebruijkt,

zo door het Eijschen van niets andere

als de hooge Noodsakelijkheid ver„

Eijscht, en door geen andere Goederen

aan te houden, dan die Men Volstrekt

noodig heeft.

worden opgegeeven de hoeveelheid en

bijzondere Zoorten, Mitsg„s het bedraagen

in Gelde en van alle die Goederen, welke

naar het zelve in een rond Iaar gezon„

„den zijn, zoo als zulks Voor heen altoos

gebruijkelijk is geweest, maar nu om„

trend sommige Cantooren nagelaaten

Word.

De Restanten onder Ultimo August:s

1784 hebbende bedraagen een som van

ƒ102437: 8: 8: zijnde dezelve vrij hoog

in Vergelijking van die van Vroeger

dagen; En gelijk Wij uijt eene gestaa„

dige Aanwending van de Noodige op„

„lettenheid, ten eijnde dit Cantoor

met geene Goederen te belasten Welke

Voor den Handel van het zelve on„

„geweld zijn, verwagten kunnen, dat

zulks veel sal toebrengen, om die Restan

„ten op een Matigen voet te doen

Weezen, zo zal tot het zelve voor al

ook dienen Meete Werken een aane

houdende sorg om Voor de huijshouding

geene andere Goederen Aan te houden,

dan die men volstrekt noodig heeft,

’t geen der halven UE: en da Minusteren op

Merkzaamheid insgelijks ten sterksten

Word aan bevoolen

Die