closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 211

De Lasten en dit boekjaar 178 7/8

de Winsten verre surpasseerende

hoofen Wij dat de daar van gegeven

Eerbiedige reeden bij onse thans

afgaande Generaal Verslag aan

hun hoog Edelheedens, voldoend

Mogen zijn

3: 218.

De Verpagting van sE Comp.s

Domeijnen desen Jaare rd„s 580.

Minder gerendeert hebbende Als a: p

hoopen Wij almede dat UW hoog Edel

hoog Achtbaarheedens op de

reeden die daar omtrend in dezen aan hun

hoog: Edelens gegeven worden gunstig„

regard sullen gelieven te staan.

J: 219

222

ie Lasten van dit Comptoir bij het

sluijten der Boeken van 178 /¾: bedraagen

hebbende ƒ 15228: 9: 8: off ƒ 4799:7:8.

minder, dan die van het Voorige Iaar,

en de Winsten en Jnkomsten, die het

Jaar te vooren een som uijtmaakten

van ƒ10178: 6:—„ nu laast tot ƒ13369:

5„ 8 Vermeerdert zijnde, zo dat het

Kantoor in vergelijking van ’t voorige

Jaar een som van ƒ7990:- r: minder

Veragterd was, kunnen Wij niet nalaa„

„ten daar over ons genoegen te betui„

gen, en verwagting, dat de Ministers

zig verder b'eiveren zullen om den staat

van te zelve meer en Meer te verbeeteren

De Verpagting voor 178 4/5. gedaan

zinde tot een som van rd„s 4910: off

rd:s 300: meer dan de voorige, geeft zulx

tot die verbietering al verder hoop, en

Wij Wenschen van haate, dat de

handel en hier door ook deese Verpag„

„ting moge toeneemen

Wij keuren dan ook Volkoomen goed

dat UE: hebben afgezien van het

Voorstel der Maccassaarse Ministers

om de vaart, van daar op Timor en

Sumba open te stellen, zijnde het

vertoog