closeTerug naar inventaris

Transcriptie

„de Domeijnen gepagt heeft, bij de A„o p„o gemeijnde

Pagten zo eene merkelijke schaade geleeden heeft, door

het missen der inkomende regten wegens het veron„

gelukken van Een alhier 't'huijshoorende Particuliere

Barcq, Welkers Laading Wel op Veertig duijsend rijxd„s

begroot word, Waar van niets geborgen is, en Waar

door de Chineese Negotianten genoegsaam geruineerd

zijn geworden, alzo zij gewoon waaren met dat Kieltje

hun Sandelhout Iaarlijks ter verkoop na Batavia

te zenden en andere Goederen daar Weeder voor te

laaten meede brengen, ’t welk zij nu met dat Kielt„

je alles verlooren hebben, en ontstooken van Negotie

Goederen, dus buijten staat zijn geraakt met hunne

Vaartuigjes ten handel uijt te gaan, dit Iaar

seer Wijnig Lands producten alhier zijn aangebragt

Waarom hij bij request /: dat Wij de Eere hebben onder

de Bijlaagen deeses UWe hoog Edelheedens over te

zenden/ verzoek heeft gedaan om eenige Vermindering

Verzeek van den Paoter

der in A„o p„o Gemeijnde Pag„

Van S: agtpenningen te moogen genieten, ’t Wilk

„ten om eenige Vermindering

van dezelve.

Wij in overweeging genoomen hebben wijl gem: pagter

ons en opregtheijd onder presentatie van Eede Verklaard

heeft, en zulx met zijn Boeken Wilde aantoonen

die in hoope van H: H. E: meer dan rd„s 2000: daarbij te Verliesen, in hoope van

Uwe

91e

rd