closeTerug naar inventaris

Transcriptie

2

226

UWe hoog Edelheedens gunstige Approbatie daar

gunstige Asprobatie met

op te moogen Erlangen; hem eene Vermindering van

Rijxd:s 1000:—. toegestaan; Waar na dezelve op aan„

rd:s 1000: zijn toegeslaan

„Moediging van ’t Opperhoofd, zig weeder heeft laaten

overhaalen, om de Boomspagt op Nieuw te neemen,

en Alsoo geene der hier Woonende Chineese de minste

smaak daar in hebben betoond om de slegte voor

uijtsigt van Eenig Voordeel daar bij te vinden, zo

hebben Wij hem die Domeynen van in en uijtgaande

Regten en hoope UWer hoog Edelheedens hoog gunstige

goedkeuring afgestaan met Rd:s 600: minder dan A„o p.o

zo als Wij de Eere hebben hier onder distinct aan te

toonen wat ieder pagt op zig zelven gerendeerd

heeft, als

A„o 178 8/9„

3/8.

A„o 178

2870„

van in en uijtgaande Regten. r„

rd„s 2270„

De Groote Tagt of de

750„

750

Arah en Tapneering

660„

620.

Topbaan

360

Vee

400

het slagten van het

80

Kaarsen

80

Chiappen der Wax

300

280

Hoofd Geld der Chineesen

5000

Feld Rijxd„rs

rd„

4420

580

Ditt Iaar minder in ’t Geheel„

:11.

Geld Zaaken belangende bedeelen Wij Uwe

hoog