closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Vermits het geringe restant

der Cassa door het Opperhoofd

rd:s 15000:—.- in Cassa geteld

Waar Voor Een Wissel werd

gepresenteert voor welke eer

gunstige Voldoening verzogt

Werd.

zo meede

Voor de in A„o 1785. alhier

Voor d: E: Comp: Verschoote

ne penningen.

J: 12:

om het Opperhoofds Wooning

dat thans onder dak is zo

Verre

hoog Edelheedens, dat mits het geringe Restant

der Cassa door den Eersten Seekenaar om de Ed: Comp.

zo veel hem mogelijk is te assisteeren rd„s 15000„

zo tot den Inkoop van Wax als de daagelijkse

Uijtgaate in de huijshouding, en Cassa geteld,

en Waar Voor Wij de Vrijheid Neemen Inleggende

Wissilbrief ten Faveure van den Capitain ter zee

en Onder Equipagie Meester te Batavia Philip

Hendrik de Haart UW hoog Edelheedens Eerbiedig

te presenteeren met verzoek om een gunstige Vol„

doening daar op sonderkorting te Laaten geschieden,

Ter Wijl het Opperhoofd Uw hoog Edelheedens goed

heid verder imploreere om die penningen ten bedraage

Van Rd„s 10998:33: - Welke hij A„o 1785, ten dienste van d’ E: Comp:

alhier verschooten heeft, mitsg„s op g’Eerde goed vinden

van UW hoog Edelheedens bij de Simoreese Negotie

Boeken a 6 psento s' Jaars ten faveure van hem

ingenomen is, Almeede aan 6 Vengem: Onder Equipagie

Meester De Haart te laaten betaalen, bij aldeer

gelijk verhoope, s CompCassa sulks per mitteerd

Aangaande.

Timmeragie en Reparatie bedeelen wij

UW: hoog Edelheedens dat Wij met het opperhoofds

Wooning zoo verre gevorderd zijn dat het zelve thans

onder het dak is, Edog om het zoverre te brengen

in

1

1

6 en

da

tot