closeTerug naar inventaris

Transcriptie

in t

Comp.

Verre te brengen is een Jn„

koop van 30,000 p„s Metsel

steenen moeten gedaan werden

En heeft het Opperhoofd zyn

Eigen dak pannen daar

toe gebruijkt.

Verzoek om de nog manque

vende Matteriaalen en

Suppliering der geleende

dak pannen:

§ 13.

227

in de Noodzaakelijkheid geweest om van de Man„

keerende 50000 pees Metzelsteenen 30'000 in te koo„

pen, also de Regenten aan hunne verpligting daar

omtrent niet meer als met 20000: stux hebben voldaan

en Wij om na de nog ontbreekene te wagten, dat ge„

houte nog lange on voltooijt soude moeten La ten staan„

zelfs heeft het opperhoofd om het werk maar zijne

Voortgang te geeven zijn Eijge dak pannen ten

getalle van 10'000 stuks die hij successive met

particuliere Vaartuigen van Batavia heeft

laaten koomen, daar toe geEmploijeerd om date

s' E Comp.s Voorraad alhier niet toerijkende was, wy

hoopen in ’t Aanstaande Iaar het geluk te moogen

hebben, UWe hoog Edelheedens, te kunnen milden

de Voltooijing van dat gebouw, ten welken Eijnde

Wij Uwe hoog Edelheedens, eene gunstige voldoening

verzoeken van de nog Mankeerende Noodsakelijke

benoodigd heeden, die Wi de Vrijheid genoomen hebben

op onsen bij deesen afgaande Eijsch te stellen met

Versoek teffens dat het Uwe hoog Edelheedens be„

haage aan het Opperhoofd de 10000 geleende dak paner

Weder te laaten suppleeren

Negotie Boeken ult„o Augustus onder

behoorlijke E Palance geslooten zijnde sullen Uuwe

A 1779