closeTerug naar inventaris

Transcriptie

228

dat

Dere handel Boekjes, onder behoorlijke Balance geslooten zijnd

„Se is bevonden

26435: 14:

De Lasten van dit Beekjaar bedraagen

15:

9277

De Winsten en Jnkomsten

ƒ 1715„

19

Dus meerder Lasten dan Winsten

do

18

ƒ 20991

A„ e. Waaren de Lasten

13383.

2:

Ende winsten

16:

760.2.

zo dat de Lasten in dat Boekjaar ook meerder zijn geweest

Dit vergeleeken met het jongste boekjaar dan toond het

3

ƒ 9549.

een Veragtiging aan Van

Als men nu bij het geen de Memorie van Menagie Voor dit Comptoir

bepaald Addeert het geen door hunne hoog Edelheedens

ƒ21697: 13:

nader is toegestaan op te brengen tot

26435:14:

En mentrekt dat, van de Gevallene Lasten af

1:

4738.

Dan blijkt dat deselve egter dit haar meerder zijn, Een somma van

Treede nu Nagewoonte ter Aanwijzing wat de ongelden in dit boekjaar

ieder op zig zelfs meerder of minder hebben bedraagen, en vervolgens

tot die reden Waar door zulx veroorzaakt is.

Minder

„Meerder

A:o 178 67 A„o 178

7/8

410.

6

8 ƒ 414: 15:8 4 9

Condemnatie en Confistatie Reek:

37: 12:

358: 7.

8: 320: 15: 8:

Europeese Scheeps zoldien

8

286: 16

831.

6:8: 544:10:

Expeditie Ongelden

„8

589:

589:

8„

Inlandse scheeps zoldijen

4443: 12:8: 762: 7: 8

3691: 5

_„ dienaaren Maand Gelden

15

5244: 14: 8: 808: 19:—

4435.

8

—„

Kostgelden en Randsoenen

1773: 14

8

2699: 15:— 926: —„ 8:

—„

Ongelden ordinair

185: 2:

236: 50: 18:

„„

Extraordinair

8:

331. 14

320: 3:

11: 16: 8:

Van scheepen

5

376

1114: 10 738: 4: 8:

8

Vaarthuijgen

512.

8

15

521: 11: 8: 15: 8

slaaven

309.

384: 14: 8: 75: 14: —„ —„

8:

Hospitaal

1

682: . 6:82:

—„

—„

Kruijstogt Ongelden

19:

8166:19:— 2630: —.

5536

—„

’t Guarnizoen Boek

1650:

1650:

’t Jaarlijks douceur van het Operhoofd

ƒ26435:14 ƒ 6677: 8.

ƒ 1233: 12:

ƒ20991: 18„

Addeert

Dmineere van het meerdere

20991:18: 1233: 12:

afgetrokken

Soond aan dat er dit boekjaar

ƒ5443:16:— ƒ 5443: 16:

Meerder Lasten zijn aan in A: po

De