closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Weesen hebbende,

De Vermeerdering en Vermindering der Lasten Aange

en Jnkomsten er

zullen W overgaan om Aantetoonen wat Winsten

dit Boekjaar behaald zijn.

730„ 18„8„

Op de Verkogte Koopmanschappen Vide Jour„l pag: 64

808„ 4: 8„

: Verstrekte Gagie en Subzidie„ Groot B: E8

8021„ 11„—„

Journ:l pag: 60:

s' Lands Jn komsten

ƒ9560: 14

Teld

Waar tegen weder op deze Reekening afschrijve

de gevallene Lasten Volgens Journaal pag:

282„ 19„ —„

38 en 60: tot

15.

ƒ927

dus Zuijkere Winsten

„13383„

2„

A:o p.s beliepen dezelve

7

dat een Vermindering van Winsten in dis boekjaar Aantoond tot ƒ4105.

16:

Als hier de meerder gevallene Lasten bij g’addeerd Worden . 5443.

Van blijkt dat det Comp:t dezen Jaare ten agteren geraakt is - - ƒ9549„ 3„

Waar van de Reden in de Volgende posten Werd Aangetoond:; als

De Condemnatie en Confiscatie Reekening is dit Jaar een

Geringheid van ƒ 4:9: Gerugmenteerd, door dien er over het geheel

gereekend meer Gearresteerdens zyn geweest, dan in A:o 12

uropeese: Scheeps Zoldijen zijn thans minder ƒ 37: 12: om dat

S: E: Comp.s scheepje d’ Cornelia Adriana hier dit Jaar niet Gear„

riviert is, en het getal der zee vaerende op de Kruijs- Pantjallang

d’ Succes, so groot niet is

De Expeditie Ongelden zijn ook ƒ286: 16: 8: gedeminueerd door

een Mindere Verstrekking van Kruijt en Kogels op deese reekening,

Inlandse scheeps Zoldijen, zijn om dat er dit Jaar door het

uijtblijven van Even gem: scheepje geen Inlandse zeevaarende

gewiest zijn , de geheele Somma off ƒ 589: —: 8: m inder.

Jnlandse

20

en