closeTerug naar inventaris

Transcriptie

n

14

in

232

Verthier in Vertheer in

Restant Eijsch voor

1789

ten

5 haaren dit boekjaar

Sourats Koopmanschabver

40

Veertig p.s Chitren ordenair met kleijne

24

/: Zegge

56

bloemen

ses p„s Vlaggedeeken.

6

5

3

16

Twee hondert bollen Leep:

200

164

486

Vijftig ponden Moster zaat

50

Vaderlandse Koopmanschappen

Eysch V=n

restan

pr C:to

in Verthiei in Verkoop

Verthie

tot den Handel

1789

„ten

Winst

dit boekjaar prijs

5 Jaaren

2. /:zegge/ Twee kelders Anijs dubb:

4

Vier Genever

4 -

6 - ses Vaeten Bier

2

2 - twee Vierendeels Boter delfse

thien p.s hoeden Middelbaare

10

10

tagentig Gemeene

80

50

twaalf Ellen zaken Groene

12

twintig. swarte

20

53

1000

Een duijsent ponden Lood in

254

121

zeugen en schuijten

5000

Vijff duijsent ponden er aan

—„

11155

½

platte en Vierkante staaven

21

Een Aam olij Olij ven

1

7

41

12

100

25

9

Een duijsent lb: spijkers, waer

1000

56

32: 4

7/8

2251.

246

Van

400 lb Lat

300 dikke dubb:

300. Enkelde

Vaderlandse

—.

21

15

1098

2¼.