closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Verthier in Vertheerin restan„ Eijsch v„n

5 Jaaren dil boekj„n ter 1789.

Vaderlandse Provisien

zo tot Randsoenen als verstrekking

twee Kassen roode Wijn

2: —: /zegge:/

787 bott:ls 13

Een Kast Wijn franse Witte

468

Een Vat Vriese booter of anders Caabse

1

267. lb 56 1/40

Een zout spek.

1:

Een Vlees

1

twee Aamen Lijn olij

2:

91.¼

twee duijsent p:s kurke proppen

- 2000

2000

dertig fsonder staal

30

42½ 8 ½ 18

Vijftig slootplaaten.

50

26 30

56: —:

Piverse Koopmanschappen

ses en dertig halve Leggers Aracq

36.

15 264 3/30

4984

12123 1/10

Vijftig bossen bind rottings

50

27

109

drie duyjsent ses hondert ponden Bus-kruijt

7183 3600

600

4400

Vijff hondert ponden Cattoene Gaeren

500

844 7/8

66:½

Iavaas L„ra E: off dispens Zoort,

twee duijsent ponden. Coffij boonen

2000

2166 6/120

8184 3/30

hondert

Een paaren schoenen Mans

6:

100

194

drie hondert p„s stroo sakken kleijne

300

260. 40

Een Kanasser Zuijker Candij Witte

1

795 lb

poeder

1

Een

2206 240 5/8 158 7/8.

Vier p„l Martavanen off. Groote

4

Japanse potten zeer benodigt.

Vervolg

5

7008.