closeTerug naar inventaris

Transcriptie

5 25

dan kortuuiging voor het

1

passeeren der Voor uijt Ver„

strekking van S: E: Comp:

Contanten aan den portu„

geesen Gouverneur in

A:o p„o Voor 100 picol.s Wax

§ 26.

zo mede voor de toege„

sondene translaaten por„

„tugeezen brieven.

5 27.

berigt door den Tolk van

Solor gedaan, bij zijn te

rug komst van Savo.

dat de Kinder zichte de

Oorzaak is geweest dat

die Volkeren zo traag zijn

overgekoomen.

zien dat hij die man niet is, die hij op Batavia

Wel gescheenen heeft te zijn;

Voor het gunstig Passeeren der Voor uijt ver„

strekking Van S: E: Comp: Contanten in A„o p„ aan

den Fortugeezen Gouverneur Voor 100 picol Wax,

betuijgd het Opperhoofd zijne Needrige dank,

en zal Wel Wagten om Weeder in sulke Nego„

„tiatie onder Voorschieting van Contanten

met de Portugeezen zig in te wikkelen.

Voor de overgesonde Translate Fortugeeren

brieven, ons en Needrigen dank betuijgen de,

zullen wij bij voorkoomende geleegendheeden t

Noodig gebruijk daar van maaken.

Den Corporaal en Tolk aan Solov die wij

A:o Verg„t na Savo hadde gesonden, om te vernee„

men Wat de Reden is geweest, dat die Volkeren

Volgens hunne gedaane beloften niet waaren

koomen opdaagen, heeft ons bij zijn te rug komst

berigt dat de aldaar buijten gewoon geheersen

hebbende kindersichte zulx belet had, en de

Oorsaak is geweest, Waarom de Overkomst van

die

en

de