closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Waar door Veele Menscher

in het graf zijn gesleept.

hunne genegendheijd om

de Comp: te assisteeren.

den eude hoofd regent

Van dat Eijland met 300.

man dit Jaar hier geweest

dog om de gegeevene reede

Weeder na hun Land

Laaten vertrekken.

§ 28.

de Nabijheid der Fortugee„

sen oor zaak dat die van

Tealara.

de E: Comp: ontrouw gewor„

den en de portugeesen toe

gevallen is.

241

die Volkeren ro schoorvoetende is gegaan, wijl

Wijnig huijshoudings aldaar van die zichte

bekryd gebleeven, en Waar door veele Menschen

in het Graf zijn gesleept geworden, dog dat zij

alleen zeer geneegen Waaren de EComp: te assi„

„steeren, zoo draa die ziekte maar eenigsints

Verminderde; zijnde den oude hooft regent van

dat Eijland, Iulij Saba gen„t met ruijm 300:

Manschappen dit Iaar hier geweest, dog die

Wij om Reden van het gedaan Verzoek door den

Jongen Keijser van Sonnebayj en zyne gecon„

Jungeerdens om Pardon Van d: E: Comp:, en om de

Wille der Schaarsh: van Leevensmiddelen alhier,

Weeder na hun Land hebben laaten vertrekken.

De nabijheijd der Portugeeken is oorsaak dat

zij zo veel in Vloed gehad hebben op die van Tealara

en dat de Fortugeesen met schoone beloften of

anders drijgementen hen gestadig zijn aangeweest,

Waar door dat Vorstje de E Comp: ongetrouw gewor„

„den en de Fortugeezen toege vallen is, gelijk de

Nieuw