closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1

3

de Nieuw Aangekoomene

Gouverneur van Dilie heeft

reeds zijn best gedaan om

die van Maubara af vallig

temaaken, gelijk Consteerd

uijt het reeds

Overgesondene Relaas van

den Chinees Oeij Sieuwko

dog scheijnt die vorst nog

zier genegen tot de E: Comp.

te zijn, Waar om de zelve op„

zijn gedaane verzoek pe

nige snaphaanen en bus

kruijt zijn toegezonden

§ 29.

Verkeekering dat de Macc:

in A. p:s een Meenigte Am

munitie op dit Eijland ge„

bragt hebben en dat.

den Portugeesen Comman„

dant van Atta poepo oog

getuigen daar van geweest

is, die zulx aan ’t Opper hoofd

Verhaald heeft.

Nieuw Aangekoomene Gouverneur van Dielie

meede zijn best alheeft gedaan en nog dagelijks

doed, om die van Macrbara aftallig te maaken

„a als blijkt uijt het Aan Uwe hoog Edelhee

dens bij onse Iongste Letteren van den 14 Jung

overgesondene Relaas van den Chinees Oeij

Sieuwko, en zo dien Koning niet Vast in zijne

schoenen staat, moet men Vreesen dat nog de

een of ander tijd: door Aanhoudende persuatie

van de Fortugeesen, almeede tot af val zal over„

„hallen, dog uijt de gedaane Verzeekering van die

zeer

Vorst, moet men voor onderstellen, hij tot d’ E: Comp

geneijgd scheijnd te zijn, om Welke Reedenen,

Wij hem op zijn gedaan verzoek in hoope van

UWe hoog Edelheedens gunstige Approbatie

4: ps snaphaanen en Een Vat Briskruijt van

50 lb hebben toegesonden

Dat de Maccassaaren in A„o p„o een menig

te Ammunitie van Oorlog op dit Eijland ge„

bragt hebben verzeekeren Wij UWe hoog Edel

heedens, de Waarheijd te zijn, hebbende onder

anderen den Fortugeesen Commandant van

Attapoepo en Naame Bernardo Benjamin

Caldeira A: Verg: bij zijn Aanweesen alhier,

6

Aan

I.

heefts

d