closeTerug naar inventaris

Transcriptie

242

aan het Opperhoofd verhaald, zelfs oog getuigen

geweest te zijn, dat de Maccassaaren op Tealara

een Menigte van Geweeren buskruijt en 2 pees

Metaalen Stukjes van Omtrend Een pond Caliber

hadden Aangebragt, die zulx gedeeltelijk teegens

Wax en sandelhout getrocqueerd en de rest Ver„

kogt hadden, dog hoe de Maccassaaren aan die

Geederen koomen, kunnen Wij Uwe hoog Edel„

„heedens als nog niet melden, Wijl de Kruijsers

met de genoomene Vaartuijgen, geen Enkeld Mar„

hebben kunnen Magtig worden, Waar uijt men

anders Wel ontdekt zoude hebben Waar zij die

Zoort van Goederen, gewoon zijn op te doen, egter

sullen wij niets verzuijmen om des Mogelijk

zulx te onderzoeken, ten Eynde daar door in staat

te zijn Uwe hoog Edelheedens de begeerde Elu„

„cidatie te konnen suppediteeren.

Door dien zeedert den afvallig gewiest zijn

5 30.

Na dat de J„o Keijser van

Jonge Keijser van Sonnebaij om Pardon ver„

Sonnebaij om Pardon versogt„ de

„tis den portugeesen Paater

soek gedaan heeft, den Fortugeezen Pater

daar niet meergeweest,

Waar-Om best geoordeeld is

daar van aan den portuge„ Francisco de Sam Joze Toscano zig niet meer

sen Gouverneur geen Mel„

in die Contrijen vertoond heeft, en om met den

ding te maaken

Nieuwen Gouverneur in geen twist streijd te

treeden, hebben Wij in hoope van UWe hoog Edelh„s

gunstig