closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 33

Voor dragt van den Perzoon

van Tepak Lassie om als

Koning van Coepang.

bevestigt te moogen

Werden

34

On Eenigheden die op

het Eiland rottij ontstaan

zijn tuschen de Volkeren

van Oeinale en Thie.

De regenten van dat bilang

die

243

zijn te trekken bleijvende, hij Even gelijk dien

Gouverneur op de Restitutie der genoomene

Maccassaarse Smokkel Vaartuijgen sterk aanhouden,

Bij onsen in A„o p:l afgegaane Eerbiedige

Letteren, hebben wij de Eere gehad Uwe hoog„

Edelheedens kennisse te geeven, dat Wij in

het Vacante Rijk van Coepang Provisioneel

hadden aangesteld den Perzoon van Tepak

Passie, en daar deselve tot hier toe voldoende

blijken zyner bekwaamheijd in het bestieve

van dat Rijk gegeeven heeft, Neemen Wij thans

de Weedrige Vreijheid Uwe hoog Edelheedens

gunstige Approbatie voor hem te verzoeken,

dat hij in die waardigheijd mag betestigd worden.

Ten besluijten van dit Hoofddeel moeten

Wij UWe hoog Edelheedens ter geEerde kennisse

brengen, dat ten Eijlande Rottij tusschen de

Volkeren van de Negorij Oeijnale en die van

Thie eenige on Eenigheeden zijn gereezen, die

zelfs tot vijandelijkheeden zijn overgeslaagen en

Van Weederseijden reeds koppen gekost hebben,

dog die wij hoopen dat wel weeder gesligt zullen

worden, also Wij alle de hier geweest zijnde

Regenten