closeTerug naar inventaris

Transcriptie

5 37.

door het overlijden van den

Vaandrig S. D. Gans die

plaats vacant geraakt.

zijnde

Word den Zesgeant:/

G. Rokrbach.

Als Een bequaam perzoon

H: H. E. Voorgedraegen.

Ter kijl

38.

den Cannonier J.s Totten

244

Werden overgezonden.

Vermits het overlijden van den Vaandrig Militair

Ian daniel Gans, die Plaats alhier Vacant zijnde,

Neeme Wij de Vrijheid uWe hoog Edelheedens

Meedrig Voorte draagen den in A: p„o alhier Aan„

gekoomene Zergeant Johan Godfried Rohrbag

Van Grosenheijn oud 34: aaren, in het Jaar 1786

met het schip Sexelstroom als Corporaal in ’t

Land gekoomen, dog bevoorens reeds Eenige Jaaren

aan de Caab: als Militair geweest, ook in Europa

als zoodanig gediend hebbende, en door uwe hoog„

Edelheedens in 178.6: tot zergeant bevorderd;

zijnde een Perzoon die niet alleen tot het Mili„

taire zeer bequaam is, maar ook van een

goed Leevens Gedrag zijnde, Verzoeken Wij zeer

Weedrig het uwe hoog Edelheedens, mooge be„

haagen hem met de qualiteit en Gagie van

te

Vaandrig begunstigen.

Den Cannonnier Johannes Potters, van

Drussel 1770 met Woestduijn Voor hooplooper

in ’t Land gekoomen, thans Winnende ƒ 20

Smeekt