closeTerug naar inventaris

Transcriptie

smeekt UWe hoog Edelheedens mits tijds Expira„

tie, om van hier na de hoofdplaats verlest te

om zijn Verlossing smeekt

„moogen Worden, UWe hoog Edelheedens zulx

Accordeerende, Versoeken Wij zeer Nedrig met

Werd een ander Cannonier een andere Canonnier in zijn plaats Voorzien

in zijn plaats verzogt

te moogen Worden.

en

Den J„o Adsistent Carel Gratus Greeving

39

Van Batavia, om zijn Verlossing na de hoofde

gaat den J„e Adsistent /.

G: Greving, op zijn daar toe

„plaats ons Verzoek gedaan hebbende, hebben

gedaan verzoek

Wij in hoope van UWe hoog Edelheedens goed=

Keuring om dat het getal der Pennisten door

het Arancement van den soldaat Abraham

Moritz Molhagen tot Jong Adsistent, met

een Vermeerdris, hem zulx toegestaan, en gaat

Met brenger deses over.

met brenger deser over.

7 40.

Wij neemen weeder de Vrijheid gelijk wij

Eerbiedig verzoek aan

A„r Verg: gedaan hebben, en verzoeken dat het

H: H: E. om dit Guarni„

UWe hoog Edelheedens dog moogen behaagen

soen alhier op 60: koppen

gemeene Militairen

dit Guarnisoen alhier tot 60 Europeesche

Alhier te versterken.

Gemeene Militairen buijten de onder officieren

te versterken op dat Wij in staat moogen zijn om

Waar aan.

de Kruijssers met Een Escort te assisteeren, ook

bij

18.

44