closeTerug naar inventaris

Transcriptie

245

„bij een of ander onverhoopte voor val onder de Jn„

„landers, met meerder Ligeur te konnen ageeren

41:

Indien UWe hoog Edelheedens, ons die ver„

„sterking gunstig mogte Accordeeren, roude buijten

buijten de 17: Koppen die

op het scheepje d’ Corne„

17: Koppen die op het scheepje d’ Cornelia

nia Adriana zijn.

Adria na zijn, dog door dies te rug blijven hier

niet Aangekoomen, nog man keeren 11: koppen,

nog 11 koppen zoude

ofte saamen 28 koppen

Vermits het getal der Gemeene Militairen door

manqueeren of te saamen

28 Koppen.

het verongelukken van 8 op de Kruistogt en het

Overleijden van 3: aan zickte, zeer Vermindert is,

Also de Gemeene thans

zijnde thans de gemeene in het geheel stirk 32:

niet sterker zijn als

32 koppen als bij de volgend.

Koppen, zo als UWe hoog Edelheedens des ge„

Korte stukte aangetoond lie vende kunnen beoogen uijt de Korte sterkte

Word.

der dienaeren die Wij de Eere hebben nagewoonte

hier onder te Laaten volgen.

De gezaamentlijke dienaaren,

Onder