closeTerug naar inventaris

Transcriptie

85:

Onder heedigen datum alhier ten Comptoire bescheijden bestaan

in de Volgende

Koppen in ’t geheel Waar van

7 van de Politie als

1 Koopman en Opperhoofd

1 Boekhouder en secunde

en scriba

1

_„o

1

2 Adsistenten, en

1 J:o Adsistent.

van de Klergie, als

7

1. Europies Krank bezoeker

_

1 Jnlands

Zeermeesters

_o

51

de Ciruigie

Van

2

1 Opper en

1 Chirurgijn

van de Milctie

39

3. zeigeants

4 Corporaals

31. Gemeenen en

1 Tamboer

van de Arthillerij

4

1 Cannonier

1: Constapels Maat

P: Buschieters

Schieman

1

van de Ambagtslieden

3

2 Timmerlieden en

Metzelaar

1.

de diverse dienst doende

van

4„

Adsistert en Toek op rottij

1

Tolor

1

Corporaal

Tavo

1

Amarassie

1

18. van de Zeevaart

1 Sous Luitenant

1 Quartiermeester, en

16 Mathoosen

85: Koppen als boven.

I A.2.

Bij