closeTerug naar inventaris

Transcriptie

42.

Een smit of huijssloote„

maaker versogt.

het gelaedene

bestaat in

Wax

en

Hooring

Versoek om de Pantjallang

Weeder Voor 8 Maanden te

Proviandeeren en met een be

quaame onder of derde Meester

te voorsien.

a

246

Bij voorige Letteren UWe hoog Edelheed„s

Meermaal en Ootmoedig verzogt hebbende om een

Smith off huijsflotemaker ten dienste van dit

Comptoir, her halen Wij sulx bij deesen Eerbiedigen

Verzoen UWe hoog Edelheedens zo ’t doenlijk is,

ons met zo een Ambagtsman te Willen Voorsien

om niet telkens genoodzaakt te zyn het benoodigde

zo tot de huijshouding als voor scheepen en

Vaarthuigen bij een particulier te Laaten

maaken en ten duurster te betaalen

Het afgescheepte en brenger deeses de Pant„

jallang d’ Succes bestaat in

52500:— lb of 420 Picol Wax daar van

50,000: lb of 400: Picals voor d: E: Comp: Jage kogt en

2500 20 -„ door de Jnlandse grooten

in geschenk gegeeven en

800 lb. Hooning Meede ingekogt.

Bedraagende volgens het deese verzelde

gaande Cognossement Factuur Eene Somma van

ƒ430:63: 4: 8:

Jnge Valle Uwe Hoog Edelheedens dit kielt„

je weeder mogte des heen zenden, gelijk wij Ver„

hoopen verzoeken Wij zeer Needrig dat het zelve

Weeder voor 8 Maanden geproviandeerd en met een

bequaame onder off derde Meester mag voorsien

worden, om dat wij S omwijlen door zich te zo als

dit Jaar gebeurt is, Niet en staat zijn, eene der

hier bescheijdene Geneeskunde te konnen missen

Ter Wijl