closeTerug naar inventaris

Transcriptie

nagezien

Meijer.

slot.

Ter Wijl Wij ons bevrijmoedigen met alle Venigatie

en Verschuldige Eerbied deesen te onderschrijven

/:Onderstond:/ Hoog Edele Groot Agtbaaren

Wijdgebiedende Heere, en Wel Edele Gestrenge

Heeren /:Lager:/ Uw hoog Edelheedens zeer

Needrige en Pligtschuldigen Dienaaren.

/:Was getekend:/ W. A: van Este, I. Wanjon

C. W. Frans, en C: T Truij gest: Scriba. /: in

Margine:/ Coepang op Timor den 20: Septembr 1788:

Accordeert.

C r uijse

gesw: Seriba