closeTerug naar inventaris

Transcriptie

33

2

247

Aan zijn H:oog Edelheijd

Den Hoog Edelen Groot Achtbaaren Wijdgebiedenden Heere

M„r Willem Arnold Alting.

Gouverneur Generaal

Beneevens

De Wel Edele Gestrenge Heeren

Raaden Van Nederlands Jndia

Hoog Edelen Groot Achtbaaren Wijdgebiedenden Heere

En:

Wel Edele Gestrenge Heeren

Met allen Eerbied, neemen Wij de Vrijheid ons

te Refereeren aan onse Submisse van den 22: Octob: A„o p.o

Welke wi na ’t Vertrek van ’t scheepje de Cornelia

Adriana, met een Vaartuig van den Eersten seekenaar,

onder opzigt van den alhier bescheijdene Schieman Tre„

„drik Hagedorn, aan Uwe Hoog Edelheedens hebben of„

gezonden, dog Welk Vaartuijg door Contrarie Wind en tee„

„gen stroom, de Reijse niet verder als tot Bima heeft

kunnen