closeTerug naar inventaris

Transcriptie

kunnen krijgen alwaar gemelde Schieman, die Brief aan

de Resident aldaar heeft afgegeeven, om dezelve van daar

direct, dan Wel over Maccassar, Aan Uwe Hoog Edelheedens

over te zenden; en welke Wij hoopen Voor Taresses deeses,

Reeds bij Uwe Hoog Edelheedens mag Aangekoomen zijn,

Waar uijt Uwe Hoog Edelheedens zullen koomen te blij„

„ken, ’t Verzoek van den Jongen Keijser van Sonnebaij

en zijne geconjungeerdens, om Pardon van de E: Comp:

te moogen Erlangen.

Wij hebben de Eere Uwe Hoog Edelheedens te melden

dat de Pantjallang d’ Succes den 30 Ianuarij I:o L: Gode

zij dank alhier behouden g'arriveerd is.

Zo Meede moeten Wij UWe Hoog EdelEeedens, ter

4

geEerde kennisse brengen dat de hier thuijshoorende

Particuliere Barcq gevoerd door den Chineese Anchoda„

Sjong Kimko Van Batavia komende op den 15 Maart

J:o L: op de Hoek van ’t Hollandse Gat ten Eijlande

Solor tegens de klippen gestrand is, zijnde de scheepe„

„lingen nog gelukkig daar van afgekoomen; hebbende

'sComp„s bondgenooten de Volkeren van Lamahala, Tronk

en Addenaren die ongelukkige Menschen van de Wijnige

Goederen die zij nog geborgen hebben geplunderd, en uijt

de Barcq gehaald Wat zij daar uijt konde krijgen, en

Vervolgens de Brand daar in gestooken, hun boosheijd

zoude verder gegaan hebben, was de Tolk van Solor die

te dier tijd zig op Sawaijang betond, en van dat voor val

kennisse gekreegen hebbende, niet tot hunne assistentie

gekoomen