closeTerug naar inventaris

Transcriptie

3

248

gekoomen, over Welke behandeling Wij zeer Ootmoedigste

Verzoeken Uwe Hoog Edelheedens, Hoogst derzelver

MMis noegen Aan die Volkeren gelieven te bethoonen.

Daar het Voor dit Comptoir gedistineerde scheepje

de Cornelia Adriana tot heeden nog niet is koomen

opdaagen, en Men ook geen de Minste tijding daar van

heeft, willen Wij hoopen dat Ichova het voor alle On„

„gelukken bestaard mag hebben en het zelve een behoude

Htaaven opgesogt, dan Wel na Indias Hoofdplaats

terug gekeerd, en Voor Aankomst deeses, aldaar be„

„houden Gearriveerd Mag zijn.

De Verleegentheid daar dit Comptoir in zal geraaken,

bij het te rug blijven, van die Bodem kunnen Uwe

Hoog Edelheedens wel nagaan, en dat Voornamentlijk

Aaan Twee principaale Articulen te weeten Contanten

en Rijst, zijnde het Restant der Cassa op Heeden

niet meer dan Rijxd„s 4301:—„ egter vind het Opperhoofd

omtrent dit Articul minder swaarigheijd als wel weegens

de Rijst, Vermits hij zoo veel Moogelijk is, alles in het

Werk zal stellen, en zijn eigen Cas gebruiken, om het

een Jaar gaande te kunnen houden

Wij zullen ingevalle ’t voorn: scheepje niet mogte

koomen opdaagen de Pantjallang de succes Emploijeeren

om S. E. Comp.s Boeken en Papieren, als meede zo veel

Wax als het Operhoofd zal kunnen Jn zaamelen, in de

Maand September Aan Uwe Hoog Edelheedens over„

te zenden.

Ten