closeTerug naar inventaris

Transcriptie

249

Batara

Aan Zijn Hoog Edelheijd

Den Hoog Edelen Groot Achtbaaren Gestrengen wijd gebiedenden Heere

H=r Willem Arnold Alting

Gouverneur Generaal.

Bemeevens

De WelEdele Gestrenge Heeren

Raaden van Nederlands Jndia

Hoog Edelen Groot Achtbaaren Gestreng en Wijd gebieden den Heere

En

Wil Edelen Gestringe Heeren

Na het sluijten van onden voorige van den 20: Maij

I: L: per het Particulies Chialoupje gevoerd bij den Annschoda

kouw Hoetko waar van de Eere hebben ’t duplicaat deesen

te laaten verseld gaan, zijn ons den 26: ditto per het Portu„

„geese schip Nossa Sinhora de Rosaijra, over Dilie ter

Eere wel geworden Uwe Hoog Edelheedens Hoogst gerespecteer„

de orgineele missive de dato 20: maart A: C: en dupplicaat

Lettre van den 20: December A: P: neevens de daar bij vermelde

papieren en verdere bijlaegen die alle na volgens ’t register

accoord zijn bevonden en die wij ons tot een regel en

Rugtsnoer