closeTerug naar inventaris

Transcriptie

251

lijke attacque van de Portugeesen /: waarmeede de

Gouverneur die koning had Laaten dreijgen :/ zig te

kunnen Verdeedigen

Wij zullen in hoope van uwe Hoog Edelheedens

gunstige approbatie, aan gemelde Raadja als Bont„

genoot van dE Comp: eenige snaphaanen kruijt &=a

toe zenden om in gevallen van vijandelijkheeden van

de portugeesen zig daar van te kunnen bedienen

Vermits tans hier in zo verre alles in rust is,

en wij in hoope leeven dat uwe Hoog Edelheedens

de versogte Pardon van den Jonge keijser van Sonne„

„baij en zijne aanhangers gunstig zullen accordee„

ren, en om dit Comptoir van een Lastpost te

ontdoen welke de hier zijnde Jnlandse Militai„

ren veroorsaaken hebben wij geresolveerd deselve

ten getallen van 49. Coppen /: uijt genoomen Vijff

van die kriegers die zig aan Dieveri alhier hebben schul„

=dig gemaakt en die wij tot een nadere geleegendheijd

zullen hier houden:/ met de Barcq van den Stuur„

=man met stilstand van Gagie Ian Iansen

weeder te rug te zenden op ons gedaan versoek

heeft gemelde Iansen :/: ofschoon hij maar alleen

als Europeesch op die Barcq is :/ uijt Consideratie

van de groote Last die het aanhoude van die mili„

=tairen