closeTerug naar inventaris

Transcriptie

„sairen zoude veroorsaaken en om de groote schaarsheid

van Leevens middelen die hier heerst, tot den overvoer

van deselve ten eersten geresolveerd.

wij hoopen nu door het afsenden van die kriegers

met het gering restant van Rijst te zullen rond„

schieten en versoeken heer Needrig uwe Hoog Edel„

=heedens ons een vroeg tijdig onset gelieve toe te

sinden

Deese dus verre gereed zijnde, arriveerde alhier

op het onverwagtste het vaartuijg /: dat wij om bij Een„

=Contre van Maccassaarse Lorrendraaijers met meer„

=der diquer te konnen ageeren bij de Pantjallang

de succes gevoegd hadden onder opzigt van den

alhier bescheijdene schieman I:s Hagedoorn:/ te rug,

met de tijding van de Roekeloose onderneeming van

den vaandrig I: D: Gans met de schuijt of Ioer van

gem: Pantjallang teegens Twee wel gearmeerde

Mantareese vaartuijgen in straat Solov, waar

door hij zig zilfs en nog Elff Europeeschen 2o moed„

„willig op de slogt bank gebragt heeft; welke tijding

bevestigd is geworden door de Aankomst van den Cons„

tapelsmaat I: Selt met een brief geschreeven door

den gesaghebber van gem: Pantjallang S: I: Bouberg

aan