close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

255 6

Aan Zijn Hoog Edelheijd

Den Hoog Edele Groot Achtbaere Wijdgebiedende Heere

M=r Willem Arnold Alting

Gouverneur generaal

Benetent

De wel Edele Gestrenge Heeren

Raaden van Nederlands Jndia

Hoog Edele Groot Achtbaere wijd gebiedende Heere

En

Wel Edele Gestrenge Heeren

Door de vijandelijke Jonge kuijser van Sonre„

=baij Alphonsus Adrianus Een brieff inde

maleijdse taal de dato 15: deser, aan ons toe gesonden,

in den 19 alhier ontfangen zijnde, waer bij deselve

nevens zijne geconJurgeerdens /: buijten en behalven

die van Amanubang:/ om Pardom over hunne

misdaden van D'E: Comp: komen te verzoeken,

moogen wij geen tijd versuijmen om uw hoog Edel

heedens sulks ter hooge kennis te brengen,

gelijkk de Eer hebben bij deesen te doen door afsen„

ding van Een vaartuijgje van het opperhoofd na

Javas Oosthoek ter overbreng deser Eerbiedige

tsten ten