closeTerug naar inventaris

Transcriptie

in ’t 5=e deel

in dito

I=r deel

Ambon.

’t Placcaat tegens het aan planten

Twee Copias van

van Tatanamangs.

’t Placcaat tegens ’t willekeurig„

Twee Copias van

houtkappen &.a

’t Dagregister en Resolutien ge„

Twee Copias van

„duurende de Hongijtogt in

october Novb=r en December 1788-

Voor Delft en Hoorn.

van alle de voormelde brieven resolutien

Twee Copias

en bijlagen &:

Banda

Niets

Ternaten

Niets

Macasser

voor Amsterdam en Zelland.

Twee Copias der origineele Missives van den Gouver„

„neur en Raad aan Hunne Hooc

„Edelheeden in datis 11. 29: maij

2 en 25 Iunij 1789.

Resolutien genoomen in Raade

Twee Copias der

van Politie Zederd 31:' October 1788

tot den 9 maij 1789:

Twee

alle