closeTerug naar inventaris

Transcriptie

6

alle in de bijlagen

8

Inkomend Gemeen

N. 13

Eerste deel 5:e stuk.

Amboina

in Marat

6.

Macasser

't request van den koopman buijten

Twee Cohias. van

Emploij Hemmekam versoekt om

geassisteert te worden met eenige

Zeevarenden &a.a

Twee Copias der Verklaaring door den quartiermeester

Andriesse C. S. wegens een verloren

geraakte dreg, annex, het recollement

van Eede

Twee Copias der Kruytreekeningen van de Panti de

vreede, t beleijd in de Jonge frans

’t berigt van expresse gecommitteer„

Twee Copias van

„dens nopens eenige niuw gestem

„pelde zegels.

’t Extract uit de brieff van 's Lands

Twee Copias van

Capitain Meurer aan de Heer

Reijke ged: 20 feb=r 1788:

’t Rapport van de in de Expeditie

Twee Copias van

te sumbauwa geweest zijnde vaan„

„drig Hijdland wegen zijn ver„

„rigtingen aldaar

Twee Copias der Lijst van eenige verlooren geraakte

wapens in gem: expeditie.

Twee Copias van ’t Extract Notul van ’t geresolveerden

in

18.

p:r Veere

overg: 1790