closeTerug naar inventaris

Transcriptie

I=r deel

Macasser —.

in Raade van Jndie op den 14 Julij

1788.

Extract uit de kerkelijke Resolu„

Twee Copias van ’t

„tien houdende het ontslag en de

verkiesing van een ouderling

’t berigt van Diaconen dat zij

Twee Copiais van

gereed zijn reekening te doen van

de onder hun berusten de arme

gelden.

den durol van een verkogte onde

Twee Copias van

kwaam Paard.

Twee Copias van een Extract Notul, van ’t geresolveer

„de in Raade van Jndie, houdende

voorschrijvens, na macasser om de

gemagtigdens van den Pagter der

tobak

Chineese alhier, de behulpsame hand

te bieden in ’t invorderen der gereg„

„tigheid van gem: tobak

Reekening van de geadministreerde

Tawjie Copras der

kenkunddelen onder ulto xber 1788.

Twee Copias der generaale samentrekking van ’s Comp=s

tiende rijst en Padij in de Zuijder

Provinsien.

Twee