closeTerug naar inventaris

Transcriptie

alg

3

Inkomend Gemeen

N. 13

Eerste deel 5:e stuk.

Amboina

en Maratt

7.

Macasser.

van ’t berigt

Twee Copias van den Fiscaal, wegens ’t door hem gedaan

ondersoek na de klagten van den

Capitain in S. Lands dienst Meu„

ner, wegens het vervalschen der

arak met de Pantjalling het be„

„leijd ontvangen

berigt van den fiscaal nopens

Twee Copias van

het door hem gedaan ondersoek

na de gepleegde diverijen van twee

soldaaten

Twee Copias van de requesten van den Jong mattroos

Reijke C. S. versoekende om bevondering

Twee Copias van ’t request van Jacobus Monsieur

versoekende om in dienst aange„

„nomen te worden

Twee Copias van ’t berigt van den opperkoopman Beth:

wegens de bevinding van ’t rappont

der overgave van de wapen kamer

2 twee Copias der bevinding van de in de Wapenkamer

zijnde wapen goederen

Twee Copias van ’t berigt van den oppertoek wegens

de onder de Jnlandsche hoofden

berusten de geweeren

Twee

18

p:r Veere

overg: 1790