closeTerug naar inventaris

Transcriptie

I=r deel

4

Twee Copias der Reekening van ’t verstrekte tot den

verderen opbouw, van de Negorijs

muur &

’t berigt van den Luitnant ter

Twee Copias. van

zee vanvelp aangaande twee on„

„bequaame rampaarden

Twee Copias van 't berigt van den Arthillerij Capitain

Albracht aantoonende dat gem:

rampaarden irreparabel zijn

’t berigt van gem: Albrecht: welke

Twee Copias van

1

stukken aangehouden konnen worden

Twee Copias van ’t berigt van den Equi pagiemeester

waar bij versoekt om een swaar touw

na Batavia te senden

Twee Copias van ’t berigt van den fiscaal wegens d

onwilligheid van eenige Chineesen in

’t betaalen van hun hoofd geld.

’t berigt van den opperkoopman Beth

Twee Copias van

wegens eenige bij de burgerij te kort

bevonden wapenen

’t berigt van Gecommitteerders wegens

Twee Copias van

de gesteldheid van de met de Pollup

aangebragte 12 vaten Theer

Twee

on

Sc